ஆதிசேஷன் மலையாய் உருவெடுத்த

 

ராகம்: புன்னாக வராளி

ஆதிசேஷன் மலையாய் உருவெடுத்த

திருவேங்கடம் தன்னை நாடி வந்தேன்

பாம்பணை அகன்று வந்து திருமலையில்

உன்னை நின்ற திருக்கோலத்தில் சேவிக்க ஆசையுடன்   ... ( ஆதிசேஷன் )

 

காளிங்க நர்த்தனம் புரிந்தவனே .. அன்று

காளிங்க நர்த்தனம் புரிந்தவனே

நாகபத்னி துதிக்கிணங்க உயிர் தந்தவனே .. அவனுக்கு

நாகபத்னி துதிக்கிணங்க உயிர் தந்தவனே

ஆநிரை மேய்த்த என் கண்ணனே

குன்று குடையாய் எடுத்து நின்றவனே  ... ( ஆதிசேஷன் )

 

நீதி நிலைத்திட பிறந்தவனே

கீதையை உலகுக்கு தந்தவனே  ..

பகவத் கீதையை உலகுக்கு தந்தவனே

கார்முகில் வண்ணனே வேங்கடவா

உன்னை நின்ற கோலத்தில் சேவிக்க ஆசையுடன்   ...   ( ஆதிசேஷன் )

 

Click Here for AUDIO (under construction)

Top

Songs Index