அருள் புரிவாய் திருவேங்கடவா

 

ராகம்: ரஞ்சனி

அருள் புரிவாய் திருவேங்கடவா

இந்த பாமாலையை உனக்கு பூமாலையாய் சூட்ட  ...  ( அருள் )

 

நல் சாதி மலரால் தொடுத்த மாலை போல்

இனிய தமிழ் சொல்லால் கோத்த மாலை சூட்ட  ... ( அருள் )

 

செக்கச் சிவந்த ரோசாப் பூக்களும்

மலர்களில் சிறந்த மல்லிகைப் பூக்களும்

நறுமணம் கமழும் மருவாட்சி இதழும்

சேர்ந்து அமைந்த இப்பாமாலையைச் சூட்ட  ... ( அருள் )

 

Top

Songs Index