ஹே கோவிந்தா

ராகம்: தர்பாரி கர்னாடகா

ஹே கோவிந்தா தீனரக்ஷகா

தஞ்சமென்றடைந்தேன் அபயமளிப்பாய்

கருணைக்கடலே கலியுக வரதா

காலமெல்லாம் நினைந்தேன் கண் திறவாயோ

 

லோகமாதா அலர்மேல் மங்கை

என்றும் உறையும் திருமணி மார்பா

கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடி வருவாயே

நான் உன்னை அழைத்தேன் காத்தருள்வாயே  ... ( ஹே கோவிந்தா )

 

சுந்தரராஜன் பாடும் வேங்கடவா

குறைவற்ற செல்வமும் உடல் நலம் வேண்டிலேன்

இனி வரும் காலமும் உன் புகழ் பாடி

உன் திருவடி தன்னில் என்னை இருத்திட  ... ( ஹே கோவிந்தா )

 

Click Here for AUDIO (under construction)

Top

Songs Index