ஒரு முறை உன்னை பார்த்த என் மனம்

ராகம்: ஆபோகி

ஒரு முறை உன்னை பார்த்த என் மனம்

மீண்டும் உன்னை காண ஏங்குதே  ... ( ஒரு முறை )

 

தாயை பிரிந்த சேய் தவிப்பது போல்

உன்னை காணாமல் மனம் ஏங்குதே   ....   ( ஒரு முறை )

 

குழந்தையை அன்னை மறப்பதும் தகுமோ

நீயும் என்னை மறப்பதும் முறையோ

உன் திருவடி சரணமென வந்து அடைந்தேன்

வாரியணைத்து என்னை சேர்த்து கொள்ளாயோ 

 

யசோதை மைந்தனே கண்ணனே கோவிந்தா

மீண்டும் உன்னை காண மனம் ஏங்குதே   ... ( ஒரு முறை )

 

Click Here for AUDIO  (under construction)

Top

Songs Index