வசந்தோற்சவம் கண்டருள்வான்

ராகம்: வசந்தோற்சவம்

வசந்தோற்சவம் கண்டருள்வான் திருவேங்கடவன்

ஸ்ரீதேவி பூதேவியுடன் காட்சி தந்தருள்வான்    ....  ( வசந்தோற்சவம் )

 

தினம்தோறும் வசந்தமா எனக் கேட்டால்

ஒவ்வொரு நொடியும் வசந்தமே என்றருள்வான்   ...  ( வசந்தோற்சவம் )

 

திருவரங்கத்தில் பள்ளி கொள்ளும் முன்னால்

திருமலையில் தன் கால் பதித்தான்

அலை மோதும் பக்தர்க்கு அபயகரத்தாலே

தினம்தோறும் வசந்தமே என அருள  ... ( வசந்தோற்சவம் )

 

Click Here for AUDIO (under construction)

Top

Songs Index