வேங்கடவனுக்கு திருமஞ்சனம்

ராகம்: மத்யமாவதி (அல்லது) பிருந்தாவன சாரங்கா

வேங்கடவனுக்கு திருமஞ்சனம்

ஸ்ரீனிவாசனுக்கு திருமஞ்சனம்  ... ( வேங்கடவனுக்கு )

 

கோகுலத்தில் வளர்ந்த கோவிந்தனுக்கு

கோ பாலால் திருமஞ்சனம்

முப்பது முக்கோடி தேவர் கண்டு களித்திட

தேவாதி ராஜனுக்கு திருமஞ்சனம் ... ( வேங்கடவனுக்கு )

 

புனித நீரெல்லாம் திறண்டு உருவெடுத்த

ஆகாய கங்கையால் திருமஞ்சனம்

வாசனாதி பொருட்கள் கலந்த நீரால்

திருமலையானுக்கு திருமஞ்சனம்

 

திருமலைக்கு இன்றே சென்றிடுவீர்

அபூர்வ காட்சியை கண்டு அருள் பெற

வேங்கடவனுக்கு திருமஞ்சனம்

 

Click Here AUDIO (under construction)

Top

Songs Index